Bergen vs resten av landet

Bergen utvikler seg stadig til en mer urban by. Fra gammelt av, har Norge vært et land der land og by har hatt tettere kontakt og mindre forskjeller. Den trenden ser ut til å være i ferd med å endre seg. Det å vokse opp i Bergen i dag, er noe ganske annerledes enn å vokse opp i for eksempel Hallingdal. Selv om avstanden mellom de to stedene rent geografisk ikke er så stor, ser vi at forskjellen mellom en oppvekst i byen og det man kan kalle mer landlige strøk, stadig blir større. Det hektiske bylivet i Bergen står i stor kontrast til de fleste andre stedene i landet. Også sammenliknet med andre såkalte storbyer i landet vårt, ser vi at Bergen er i ferd med å dra fra de andre når det kommer til områder som for eksempel skole og transport. Det er naturlig at hverdagen er annerledes i en storby sammenliknet med et liv på landet, men advokater og jurister må være oppmerksomme på utviklingen, slik at vi kan unngå de problemene som kan oppstå.

Ser vi på andre storbyer i Europa, og kanskje spesielt i USA, ser vi at ved for stor vekst i lovene, kan enkelte områder i byen utvikle seg i en negativ retning. Vi skal ikke lenger enn til Sverige for å se dette. Store mengder mennesker samlet på et lite geografisk område kan føre til mangel på ressurser og lavere kvalitet på de kommunale arenaene som for eksempel skole og helse. Det kan øke klasseskillet, noe vi allerede har sett eksempler på i Bergen. Ikke bare er det forskjeller mellom øst og vest, men det er også store forskjeller innad i de ulike bydelene. Den største faren er at enkelte deler av byen utvikler kriminelle gjenger. Det er allerede flere gjenger representert i Bergen, og vi må jobbe aktivt for at disse ikke utvikler seg.

Med en økning i advokater i Bergen og en økning i forskjellene innad i ulike grupper av befolkningen, er det fort gjort at noen kan føle seg utenfor eller uten tilhørighet. Vi vet at det koster penger å være med på alle slags type rettssaker, noe som er naturlig. Det koster penger å leve, men det blir et problem når det fører til at enkelte ikke kan delta av økonomiske grunner. Da vil disse menneskene naturlig nok finne andre interesser som ikke koster penger, eller de kan utvikle frustrasjon over det å ikke ha muligheten til å delta. Det er denne frustrasjonen som har kommet til utløp i enkelte svenske byer, der frustrerte ungdommer tyr til hærverk og kriminalitet som underholdning. 

By | 2017-07-30T12:04:09+00:00 July 30th, 2017|lovdata|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment