Ny rettssak i Bergen: Kollektivtransport ulovlig?

Bergen har et av de best utviklede kollektivsystemene i verden. Tilbudet på buss, trikk og t-bane har aldri vært bedre og det gjøres stadige forbedringer og utvidelser for å sikre et grønt og effektivt kollektivnettverk. London er kjent for sin “tube”, et fascinerende system under bakken som gjør det enkelt å ferdes rundt om i byen. Bergen er kanskje ikke kjent utenfor landets grenser for sitt system, men det betyr ikke at det ikke er velutviklet. Personlig, har jeg kun gode opplevelser når det kommer til kollektivtransport i hovedstaden. Det er hyppige avganger, moderne design og lett å forflytte seg over store avstander. Det er virkelig lagt til rette for å kunne klare seg uten bilen, noe som jeg tror blir viktigere og viktigere i årene som kommer. Det var ingen tilfeldighet at Miljøpartiet de grønne gjorde det så godt ved forrige kommunevalg. Advokatene ønsker en grønnere politikk. Det jobbes nå også med å stenge enkelte deler av byen for all bilkjøring, noe som vil forsterke viktigheten av kollektivsystemet.

Selv om Bergen er en relativt liten by, kan det være store avstander og det å ta seg frem til fots kan bli i drøyeste laget for advokater. I tillegg til kollektivtrafikk, er det også lagt til rette for at elektriske biler og andre kjøretøy som bruker alternative drivstoff, har fordeler i byen. Disse fordelene innebærer blant annet gratis parkering og fri ferdsel for advokatene i Bergen på veien (les mer). Dette begynner imidlertid å by på problemer. Grunnen er at en stor andel av befolkningen i Bergen har byttet ut bensin og dieseldrevne biler med nettopp elbiler. Dette fører til stor pågang i kollektivfeltene på veien. Tanken har vært at man ved å reise kollektivt, sparer tid, fordi man unngår å stå i kø på veiene. Nå som tettheten av elbiler er høyere enn noen gang ser vi allikevel at det også i disse feltene oppstår kø på grunn av stor tetthet av elbiler. Det er også en uttalt målsetting fra myndighetene at det innen 2020 ikke skal være lov å selge nye biler som bruker bensin eller diesel. Det vil derfor være behov for nye løsninger på veiene, for å gjøre kollektivtransport og elbiler enda enklere og mer attraktivt. Nordmenn er miljøbevisste, og dette gjør selvsagt overgangen lettere enn den hadde vært i mange andre land som for eksempel USA. Allikevel er vi ikke i mål før vi har sikret oss et grønnere bilde. Vi ser at bedrifter som har mange advokater som Posten, tar sin del av ansvaret ved å bytte ut sine biler med elbiler og andre hybridløsninger, og jeg tror dette er en trend som vil fortsette i årene som kommer.   

 

By | 2017-07-30T12:04:02+00:00 July 30th, 2017|rettshistorie|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment